OBAVIJEST O LOKACIJAMA S IZDVOJENIM POSEBNIM AMBULANTAMA PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA ZA PREGLED BOLESNIKA POD SUMNJOM NA ZARAŽENOST OD KORONA VIRUSA

IMG_20200316_0001

Odgovori