Dokumenti

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

 

 

V. Izmjena Plana nabave za 2019. godinu

IV. Izmjena Plana nabave za 2019. godinu

III. Izmjena Plana nabave za 2019. godinu

Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije

II. Izmjena Plana nabave za 2019. godinu

1. Izmjena Plana nabave za 2019. godinu 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2018

BILJEŠKE 2018.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020.-2021. GODINU

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

 

********************************************

Sjednice Upravnog vijeća:

Izvod zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 17. sjednicu Upravnog vijeća

Izvod zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 16. sjednicu Upravnog vijeća

Izvod zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 15. sjednicu Upravnog vijeća

Izvod zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 14. sjednicu Upravnog vijeća

Izvod zapisnika sa 13. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 13. sjednicu Upravnog vijeća

Izvod zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 12. sjednicu Upravnog vijeća

Izvod zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 11. sjednicu Upravnog vijeća

Izvod zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 10. sjednicu Upravnog vijeća

Izvod zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 9. sjednicu Upravnog vijeća

Izvod zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 8. sjednicu Upravnog vijeća

Izvod zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 7. sjednicu Upravnog vijeća

Izvod zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 6. sjednicu Upravnog vijeća

Izvod zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 5. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 4. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 3. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 2. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik sa 1. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 1. sjednicu Upravnog vijeća

 

**************************************

 

III. Izmjena Plana nabave za 2018. godinu

Financijski izvještaj 01.-09.2018

II. Izmjena Plana nabave za 2018. godinu

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1.-3.2018

I. Izmjena Plana nabave za 2018. godinu

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. godine

Plan nabave za 2018. godinu

FINANCIJSKI PLAN 2018. GODINA I PROJEKCIJA 2019. – 2020. GODINA

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1.-9.2017

Financijski izvještaj 1.-6. 2017.g.

Rebalans 2. Plana nabave za 2017. godinu

Rebalans 1. Plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

 

Temeljem članka 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16.), javni naručitelj Dom zdravlja Đakovo objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA NARUČITELJ DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO

NE SMIJE SKLAPATI  UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

I.

U smislu članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi naručitelj Dom zdravlja Đakovo u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • IGK Projekt j.d.o.o., Đakovo, A. Starčevića 29
  • Recupero d.o.o., Osijek, Vukovarska 30

II.

Sukladno zakonskoj obvezi ova obavijest objavljuje se na internetskoj stranici naručitelja.

 

 

Financijski izvještaj 2016

FINANCIJSKI PLAN 2017 I PROJEKCI_

Godisnje izvješće

Godisnje izvješće

Odluka o izboru specijalizanta

Odluka o izboru specijalizanta

Odluka o poništenju dijela natječaja za prijem u radni odnos stručnog prvostupnika fizioterapije

Rebalans 4 Plana nabave za 2016. godinu

rebalans-3-plana-nabave-za-2016-godinu

Rebalans 2 Plana nabave za 2016. godinu

Financijski izvještaj 1.-6.2016.

Rebalans 1 Plana nabave za 2016. godinu

Financijski plan 2016. i projekcija 2017. i 2018.

Financijski izvještaj 2015.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. godinu

Rebalans IV plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Financijski izvještaj 01.-09.2015

Financijski izvještaj 01.-06.2015

Rebalans 3 plana nabave za 2015. godinu

Rebalans 2 plana nabave za 2015. godinu

Odluka o imenovanju stručnjaka za informiranje

Financijski izvještaj 01.-03.2015

Financijski izvještaji 2014. FINA

Rebalans 1 Plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Odluka o izboru specijalizanta iz pedijatrije

Rebalans 6 Plana nabave za 2014. godinu

Rebalans 5 Plana nabave za 2014. godinu

Rebalans 4 Plana nabave za 2014. godinu

Rebalans 3 Plana nabave za 2014. godinu

Rebalans 2 Plana nabave za 2014. godinu

Rebalans 1 Plana nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014.

Natječaj za radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar

Poništenje natječaja za medicinsku sestru

Izmjena 4. Plana nabave za 2013.g.

Registar ugovora

 Plan nabave za 2013. godinu – izmjena I. Plana…

 Plan nabave za 2013. godinu

 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. g.

 Plan nabave za 2012. godinu – zadnji puta izmijenjeno studenog 2012. godine

 Plan nabave za 2012. godinu

 IZMJENA 2. PLANA NABAVE ZA 2013.G.

 IZMJENA 3. PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2013. GODINU

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa (članak 13. Zakona o javnoj nabavi)