Fizikalna medicina i rehabilitacija

DIANA BORČIĆ, dr.med.spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
medicinska sestra: Katarina Dragelj
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/822 612
e-mail: fizikalna.medicina@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak i četvrtak od 13,00 20,30 h
utorak, srijeda i petak od 7,00 do 14,30 h
FIZIKALNA TERAPIJA:
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/822 613
e-mail: fizikalna.terapija@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: svaki radni dan od 7,00 do 20,30 h

Fizioterapeuti:
Danijela Šadl Jurković, prvostupnica fizioterapije
Darija Drenjančević, prvostupnica fizioterapije
Branimir Ivanda, prvostupnik fizioterapije
Marija Jakobović, prvostupnica fizioterapije
Ivan Stjepanek, prvostupnik fizioterapije
Mirta Počijak
Mirta Ručević
Sanja Nešković
Anto Mikešić