Medicina rada

KRUNOSLAV MIKOLAŠEVIĆ, dr.med.spec. medicine rada i sporta
Medicinska sestra: Suzana Haramina i Mandica Gregić
Đakovo, Petra Preradovića 2
Tel. 031/815 124
E-mail: medicina.rada@dzdjakovo.hr
Radno vrijeme: Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 7,00 do 15,00 h