Medicinsko biokemijski laboratorij

Medicinsko biokemijski laboratorij

Đakovo, Petra Preradovića 2
Tel. 031/815 112       Fax: 031/822 150
E-mail: mblaboratorijdj@dzdjakovo.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak – subota  od 7,00 do 15,00 h
LUCIJA ŠIMETIĆ, mag.med.biochem., spec. med. biokemije i laboratorijske med.     
Ana Kvesić, prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Ljubica Kanisek, prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Nedeljka Ćurić, zdravstveno-laboratorijski tehničar
Terica Rajš, zdravstveno-laboratorijski tehničar
Marijana Svalina, zdravstveno-laboratorijski tehničar
Nenad Balekić, zdravstveno-laboratorijski tehničar
Mario Duvnjak, zdravstveno-laboratorijski tehničar