O nama

Dom zdravlja Đakovo (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja) osnovan je 12. svibnja 1953. godine pod nazivom „Dom narodnog zdravlja Đakovo“ sa sjedištem u Đakovu, na adresi:
Petra Preradovića 15.

Nova dvokatna zgrada Doma narodnog zdravlja u Đakovu izgrađena je 1967. godine na adresi: Petra Preradovića 2 (današnja centralna zgrada Doma zdravlja), a u narednom razdoblju vrši se izgradnja ostalih zgrada današnjeg Doma zdravlja.

Dom narodnog zdravlja Đakovo mijenja 1972. godine naziv u Dom zdravlja Đakovo (Rješenje Okružnog privrednog suda u Osijeku Reg. 1/72-3 od 5. lipnja 1972. godine).
Osnivač Doma zdravlja je Osječko-baranjska Županija, a prava i dužnosti osnivača obavlja predstavničko tijelo Županije.

Dom zdravlja je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost na području od oko 840 km2 i skrbi za preko 53000 stanovnika grada Đakova i devet susjednih općina: Strizivojne, Semeljaca, Punitovaca, Gorjana, Drenja, Satnice Đakovačke, Levanjske Varoši, Trnave i Viškovaca. Osim ordinacija u Đakovu, Dom zdravlja obavlja svoju djelatnost u još 14 područnih ambulanata.

Posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dom zdravlja Đakovo.

Sjedište Doma zdravlja je u Đakovu, na adresi: Petra Preradovića 2. Dom zdravlja je ugovorna zdravstvena ustanova.

Dom zdravlja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti , a u skladu sa osnovnom mrežom zdravstvene djelatnosti, u svom sastavu ima:

 • opću/obiteljsku medicinu
 • dentalnu medicinu
 • zdravstvenu zaštitu žena
 • zdravstvenu zaštitu predškolske djece
 • patronažnu zdravstvenu zaštitu
 • medicinsko-biokemijski laboratorij
 • medicinu rada i športa

te u okviru specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i dijagnostike:

 • radiološku dijagnostiku
 • fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • psihijatriju
 • oftalmologiju
 • opću internu medicinu

Dio djelatnosti Doma zdravlja obavlja se putem privatne prakse odnosno davanjem u zakup/koncesiju dijelova Doma zdravlja zdravstvenim radnicima koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i to:

 • opća/obiteljska medicina
 • dentalna medicina
 • zdravstvena zaštita žena
 • zdravstvena zaštita predškolske djece
 • psiholog
 • zubotehnički laboratorij.

Uz navedeno, u prostoru Dom zdravlja svoju djelatnost obavljaju i :

 • Hitna medicinska pomoć
 • Ljekarna
 • SUVAG
 • Savjetovalište za bolesti ovisnosti
 • Zavod za javno zdravstvo (školska medicina i higijensko-epidemiološka djelatnost) te
 • Poliklinika za dijalizu.