ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Urbroj: 02-343/1-2020 od 20. IV. 2020.    (2071)

Na temelju članka 28. Statuta Doma zdravlja i Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Proračunom Osječko-baranjske županije za 2020. godinu u postupku provedbe natječaja za prijem radnika na radno mjesto prvostupnika fizioterapije, ravnatelj Doma zdravlja Đakovo donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

I. Poništava se natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Dom zdravlja Đakovo na radno mjesto prvostupnika fizioterapije, urbroj: 02-138/1-2020, objavljen u Narodnim novinama br. 20/2020, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web-stranici Doma zdravlja Đakovo.

II. Natječaj se poništava na temelju odluke župana Osječko-baranjske županije o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Proračunom Osječko-baranjske županije za 2020. godinu, a zbog novonastale situacije uvjetovane COVID-19, odnosno smanjenja prihoda Doma i prilagođavanja aktivnosti trenutnim gospodarskim uvjetima.

III. Ova odluka dostavit će se svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj, a objavit će se u Narodnim novinama.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Dom zdravlja Đakovo

Odgovori