Opća (obiteljska) medicina

ĐAKOVO

IVANA KUČINAC ZUBAC, dr.med.
medicinska sestra: Ljiljana Macang
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/814 384
e-mail:obiteljska.medicina1@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak i četvrtak od 13,00 do 19,30 h
utorak, srijeda i petak od 7,00 do 13,30 h
radna subota 3. u mjesecu

MARIJA LUKAVEC, dr.med.
medicinska sestra: Antica Sabljar
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/815 113
e-mail: obiteljska.medicina2@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: parni datumi od 13,00 do 19,30 h
neparni datumi od 7,00 do 13,30 h
radna subota 2. u mjesecu

LIVIJA ŠAPINA, dr.med.
medicinska sestra: Slađana Čavala
Đakovo, Trg Nikole Šubića Zrinskog 2
tel. 031/816 022
e-mail: obiteljska.medicina3@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 7,00 do 13,30 h
utorak i četvrtak od 13,00 do 19,30 h
radna subota 2. u mjesecu

PIŠKOREVCI

MARIJA ČAKLOVIĆ BOŽIĆ, dr.med.
medicinska sestra: Branka Mitoš
Piškorevci, Preobraženski trg 2
tel. 031/854 003
e-mail: obiteljska.medicina4@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak i četvrtak od 13,00 do 19,30 h
utorak, srijeda i petak od 7,00 do 13,30 h
radna subota 3. u mjesecu

SELCI ĐAKOVAČKI

NIKOLINA ŠTENC LOVAS, dr.med.
medicinska sestra: Vesna Pul
Selci Đakovački, Bana Jelačića 1
tel. 031/832 401
e-mail: obiteljska.medicina5@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak 7,00 do 13,30 h
utorak i četvrtak od 13,00 do 19,30 h
radna subota 3. u mjesecu

GORJANI

JELENA ŠAKIĆ-RADETIĆ, dr.med.
medicinska sestra: Reza Kvasnovski
Gorjani, Grčka 2
tel. 031/853 022
e-mail:obiteljska.medicina6@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda od 13,00 do 19,30 h
utorak, četvrtak i petak od 7,00 do 13,30 h
radna subota 1. u mjesecu

POTNJANI

HELENA KRUŠEC, dr.med.
medicinska sestra: Mara Poplašen
Potnjani, Ribareva 8
tel. 031/866 250
e-mail:obiteljska.medicina7@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda od 13,00 do 19,30 h
četvrtak od 7,00 do 13,30 h
radna subota 4. u mjesecu
Bračevci, Vukovarska 4
tel. 031/865 004
e-mail: obiteljska.medicina7@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: utorak i petak od 7,00 do 13,30 h

VRBICA

ANTONIJA MATIĆ, dr.med.
medicinska sestra: Maja Teskera
Vrbica, Đurđanačka 6
tel. 031/869 001
e-mail: obiteljska.medicina8@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda od 13,00 do 19,30 h
četvrtak od 7,00 do 13,30 h
radna subota 2. u mjesecu
Đurđanci, Glavna 35
tel. 031/814 252
e-mail: obiteljska.medicina8@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: utorak i petak od 7,00 do 13,30 h

TRNAVA

ANJA VALENTIN, dr.med.
medicinska sestra: Jasminka Vuković
Trnava, I. Meštrovića 34
tel. 031/863 114
e-mail: obiteljska.medicina9@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak 7,00 do 13,30 h
utorak i četvrtak od 13,00 do 19,30 h
radna subota 2. u mjesecu