Ostalo (Partneri)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

  • ŠKOLSKA MEDICINA
  • tel: 031/815 118
  • HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKI ODJEL
  • tel: 031/815 100

SUVAG

  • tel: 031/814 764

SAVJETOVALIŠTE ZA BOLESTI OVISNOSTI

  • tel: 031/815 103

POLIKLINIKA ZA DIJALIZU

  • tel: 031/810 640

LJEKARNA „PARK“

  • tel: 031/815 098