Pedijatrija

JASMINA VUKOVIĆ, dr.med.spec. pedijatar
medicinska sestra: Ružica Ćurić
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/815 192
e-mail: pedijatrija1@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: neparni datumi od 7,00 do 13,30 h
parni datumi od 13,00 do 19,30 h
radna subota 3. u mjesecu

TIM BEZ NOSITELJA – PEDIJATRIJA
medicinska sestra: Brankica Pavličić
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/815 192
e-mail:pedijatrija2@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: prema rasporedu