Psihijatrija

IVAN RAMČIĆ, dr.med.spec. psihijatar
medicinska sestra: Suzana Bencun
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/821 733
e-mail: psihijatrijadj@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: utorak, četvrtak i petak od 7,00 do 15,00 h
ponedjeljak i srijeda od 13,00 do 21,00 h