Služba zajedničkih poslova

Voditelj službe zajedničkih poslova

Darko Ćališ, mag.iur
e-mail:darko.calis@dzdjakovo.hr

 

Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova

 Željka Begić Šimindić, dipl.iur. – voditelj odjela,  tel: 031/813474
e-mail:zeljka.begic.simundic@dzdjakovo.hr

Nataša Pinjuh – upravni referent, tel: 031/813474
e-mail:natasa.pinjuh@dzdjakovo.hr

Odjel računovodstveno-ekonomskih poslova

Slavica Denić, dipl.oec. – voditelj odjela, tel: 031/813474
e-mail:slavica.denic@dzdjakovo.hr

Verica Sučić– kontrolor u računovodstvu, tel: 031/813474
e-mail:verica.sucic@dzdjakovo.hr

Višnja Bošnjaković-Rac – stručni referent u računovodstvu, tel: 031/813474
e-mail:visnja.bosnjakovic.rac@dzdjakovo.hr