Služba zdravstvene zaštite

OBITELJSKA MEDICINA:

ĐAKOVO

IVANA KUČINAC ZUBAC, dr.med.
medicinska sestra: Ljiljana Macanga
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/814 384
e-mail: obiteljska.medicina1@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak i četvrtak od 13,00 do 19,30 h
utorak, srijeda i petak od 7,00 do 13,30 h
radna subota 3. u mjesecu

MARIJA LUKAVEC, dr.med.
medicinska sestra: Antica Sabljar
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/815 113
e-mail: obiteljska.medicina2@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: parni datumi od 13,00 do 19,30 h
neparni datumi od 7,00 do 13,30 h
radna subota 2. u mjesecu

LIVIJA ŠAPINA, dr.med.
medicinska sestra: Slađana Čavala
Đakovo, Trg Nikole Šubića Zrinskog 2
tel. 031/816 022
e-mail: obiteljska.medicina3@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 7,00 do 13,30 h
utorak i četvrtak od 13,00 do 19,30 h
radna subota 2. u mjesecu

PIŠKOREVCI

MARIJA ČAKLOVIĆ BOŽIĆ, dr.med.
medicinska sestra: Branka Mitoš
Piškorevci, Preobraženski trg 2
tel. 031/854 003
e-mail: obiteljska.medicina4@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak i četvrtak od 13,00 do 19,30 h
utorak, srijeda i petak od 7,00 do 13,30 h
radna subota 3. u mjesecu

SELCI ĐAKOVAČKI

NIKOLINA ŠTENC LOVAS, dr.med.
medicinska sestra: Vesna Pul
Selci Đakovački, Bana Jelačića 1
tel. 031/832 401
e-mail: obiteljska.medicina5@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak 7,00 do 13,30 h
utorak i četvrtak od 13,00 do 19,30 h
radna subota 3. u mjesecu

GORJANI

JELENA ŠAKIĆ-RADETIĆ, dr.med.
medicinska sestra: Reza Kvasnovski
Gorjani, Grčka 2
tel. 031/853 022
e-mail:obiteljska.medicina6@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda od 13,00 do 19,30 h
utorak, četvrtak i petak od 7,00 do 13,30 h
radna subota 1. u mjesecu

POTNJANI

HELENA KRUŠEC, dr.med.
medicinska sestra: Mara Poplašen
Potnjani, Ribareva 8
tel. 031/866 250
e-mail: obiteljska.medicina7@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda od 13,00 do 19,30 h
četvrtak od 7,00 do 13,30 h
radna subota 4. u mjesecu
Bračevci, Vukovarska 4
tel. 031/865 004
e-mail: obiteljska.medicina7@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: utorak i petak od 7,00 do 13,30 h

VRBICA

ANTONIJA MATIĆ, dr.med.
medicinska sestra: Maja Teskera
Vrbica, Đurđanačka 6
tel. 031/869 001
e-mail: obiteljska.medicina8@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda od 13,00 do 19,30 h
četvrtak od 7,00 do 13,30 h
radna subota 2. u mjesecu
Đurđanci, Glavna 35
tel. 031/814 252
e-mail:obiteljska.medicina8@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: utorak i petak od 7,00 do 13,30 h

TRNAVA

ANJA VALENTIN, dr.med.
medicinska sestra: Jasminka Vuković
Trnava, I. Meštrovića 34
tel. 031/863 114
e-mail: obiteljska.medicina9@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak 7,00 do 13,30 h
utorak i četvrtak od 13,00 do 19,30 h
radna subota 2. u mjesecu

DENTALNA MEDICINA:

ĐAKOVO

ŠEILA FATIĆ, dr.med.dent.
dentalni asistent: Tanja Ljušanin
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/822 577
e-mail: dentalna.medicina1@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak 7,00 do 14,30 h
utorak i četvrtak od 13,00 do 20,30 h
radna subota 3. u mjesecu

MISLAV OMAZIĆ, dr.med.dent.
dentalni asistent: Ljuba Ćubić
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/813 447
e-mail: dentalna.medicina2@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: parni datumi od 7,00 do 14,30 h
neparni datumi od 13,00 do 20,30 h
radna subota 4. u mjesecu

ANA BUDIMIR, dr.med.dent.
dentalni asistent: Kata Magić
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/814 675
e-mail: dentalna.medicina3@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: parni datumi od 7,00 do 14,30 h
neparni datumi od 13,00 do 20,30 h
radna subota 1. u mjesecu

MARINA DRMIĆ, dr.med.dent.
dentalni asistent: Zdenka Trogrlić
Đakovo, Trg N.Š. Zrinskog 2
tel. 031/816 724
e-mail: dentalna.medicina4@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: utorak, srijeda i petak 7,00 do 14,30 h
ponedjeljak i četvrtak od 13,00 do 20,30 h
radna subota 1. ili 5. u mjesecu

ANA MIŠKIĆ PAČAREK, dr.med.dent.
dentalni asistent: Tihana Kulešević
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/285 985
e-mail:dentalna.medicina5@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: neparnim datumima od 7,00 do 14,30 h
parnim datumima od 13,00 do 20,30 h
radna subota

ANTONELA BELJAN, dr.med.dent.
dentalni asistent: Zdenka Greganić
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/815 109
e-mail:dentalna.medicina7@dzdjakovo.hr

radno vrijeme: neparnim datumima od 7,00 do 14,30 h
parnim datumima od 13,00 do 20,30 h
radna subota: 2. u mjesecu

STRIZIVOJNA

KRUNOSLAV MILINOVIĆ, dr.med.dent.
dentalni asistent: Ana Teskera
Strizivojna, Radićeva 210
tel. 031/831 079
e-mail: dentalna.medicina6@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: utorak, četvrtak i petak 7,00 do 14,30 h
ponedjeljak i srijeda od 13,00 do 20,30 h
radna subota 2. i 4. u mjesecu

PEDIJATRIJA:

JASMINA VUKOVIĆ, dr.med.spec. pedijatar
medicinska sestra: Ružica Ćurić
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/815 192
e-mail: pedijatrija1@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: neparni datumi od 7,00 do 13,30 h
parni datumi od 13,00 do 19,30 h
radna subota 3. u mjesecu

TIM BEZ NOSITELJA – PEDIJATRIJA
medicinska sestra: Brankica Pavličić
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/815 192                                                                                                                                                                                       e-mail:pedijatrija2@dzdjakovo.hr

Radno vrijeme prema rasporedu

GINEKOLOGIJA:

TIM BEZ NOSITELJA- GINEKOLOGIJA
medicinska sestra: Marija Ratkovčić
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/810 115
e-mail: ginekologija1@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda od 7,00 do 14,30 h
utorak, četvrtak i petak od 13,00 do 20,30 h
radna subota 1. u mjesecu

PATRONAŽA:

Tel: 031/814-687
Dežurstvo – petak od 12,00 do 20,00 h i subota od 7,00 do 15,30 h
Mobitel: 091 908 5067
e-mail: patronazadj@dzdjakovo.hr

PSIHIJATRIJA:

IVAN RAMČIĆ, dr.med.spec. psihijatar
medicinska sestra: Suzana Bencun
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/821 733
e-mail: psihijatrijadj@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: utorak, četvrtak i petak od 7,00 do 15,00 h
ponedjeljak i srijeda od 13,00 do 21,00 h

RADIOLOGIJA:

Radiologija obuhvaća djelatnosti :

  • klasična radiološka snimanja
  • snimke zuba i ortopantomografija
  • mamografija
  • ultrazvučna dijagnostika

tel: 031/ 815 104
e-mail: radiologijadj@dzdjakovo.hr
Radno vrijeme: 7,00 – 20,30 sati
DAMIR BORČIĆ, dr.med.spec. radiologije
LORA FRANZ, dr.med.spec. kliničke radiologije
Inženjeri radiologije:
Ivana Vuk
Filip Kelava
Medicinska sestra:
Pavica Grizelj
Administrator:
Narcisa Lazarov

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

DIANA BORČIĆ, dr.med.spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
medicinska sestra: Katarina Dragelj
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/822 612
e-mail: fizikalna.medicina@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak i četvrtak od 13,00 20,30 h
utorak, srijeda i petak od 7,00 do 14,30 h

FIZIKALNA TERAPIJA:
Đakovo, Petra Preradovića 2
Tel. 031/822 613
E-mail: fizikalna.terapija@dzdjakovo.hr
Radno vrijeme: svaki radni dan od 7,00 do 20,30 h
Fizioterapeuti:
Danijela Šadl Jurković, prvostupnica fizioterapije
Darija Drenjančević, prvostupnica fizioterapije
Marija Jakobović, prvostupnica fizioterapije
Branimir Ivanda, prvostupnik fizioterapije
Ivan Stjepanek, prvostupnik fizioterapije
Mirta Počijak
Mirta Ručević
Sanja Nešković
Anto Mikešić

OFTALMOLOGIJA:

MIRNA STAPIĆ, dr.med.spec. oftalmologije i optometrije
medicinski tehničar:
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel: 031/815 123
radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda od 13,00 do 21,00 h

utorak, četvrtak i petak od 7,00 do 15,00 h                                                                                                                                     e-mail:oftamologijadj@dzdjakovo.hr

MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ:

Đakovo, Petra Preradovića 2
Tel. 031/815 112       Fax: 031/822 150
E-mail: mblaboratorijdj@dzdjakovo.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak – subota  od 7,00 do 15,00 h
LUCIJA ŠIMETIĆ, mag.med.biochem., spec. med. biokemije i laboratorijske med.     
Ana Kvesić, prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Ljubica Kanisek, prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Nedeljka Ćurić, zdravstveno-laboratorijski tehničar
Terica Rajš, zdravstveno-laboratorijski tehničar
Marijana Svalina, zdravstveno-laboratorijski tehničar
Nenad Balekić, zdravstveno-laboratorijski tehničar
Mario Duvnjak, zdravstveno-laboratorijski tehničar

 

MEDICINA RADA I SPORTA:

KRUNOSLAV MIKOLAŠEVIĆ, dr.med.spec. medicine rada i sporta
Medicinska sestra: Suzana Haramina i Mandica Gregić
Đakovo, Petra Preradovića 2
Tel. 031/815 124
E-mail: medicina.rada@dzdjakovo.hr
Radno vrijeme: Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 7,00 do 15,00 h
                                                                                                                                                                       

OPĆA INTERNA MEDICINA:

TIM BEZ NOSITELJA – INTERNA MEDICINA
Prvostupnica sestrinstva: Nikolina Vranaričić
Đakovo, Petra Preradovića 2
Tel. 031/285 955
E-mail: opca.interna.medicina@dzdjakovo.hr
Radno vrijeme: prema rasporedu