Dentalna medicina

ĐAKOVO

ŠEILA FATIĆ, dr.med.dent.
Dentalni asistent: Tanja Ljušanin
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/822 577
e-mail: dentalna.medicina1@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak 7,00 do 14,30 h
utorak i četvrtak od 13,00 do 20,30 h
radna subota 3. u mjesecu

MISLAV OMAZIĆ, dr.med.dent.
dentalni asistent: Ljuba Ćubić
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/813 447
e-mail: dentalna.medicina2@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: parni datumi od 7,00 do 14,30 h
neparni datumi od 13,00 do 20,30 h
radna subota 4. u mjesecu

ANA BUDIMIR, dr.med.dent.
dentalni asistent: Kata Magić
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/814 675
e-mail: dentalna.medicina3@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: parni datumi od 7,00 do 14,30 h
neparni datumi od 13,00 do 20,30 h
radna subota 1. u mjesecu

MARINA DRMIĆ, dr.med.dent.
dentalni asistent: Zdenka Trogrlić
Đakovo, Trg N.Š. Zrinskog 2
tel. 031/816 724
e-mail: dentalna.medicina4@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: utorak, srijeda i petak 7,00 do 14,30 h
ponedjeljak i četvrtak od 13,00 do 20,30 h
radna subota 1. ili 5. u mjesecu

ANA MIŠKIĆ PAČAREK, dr.med.dent.
dentalni asistent: Tihana Kulešević
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/285 985
e-mail:dentalna.medicina5@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: neparnim datumima od 7,00 do 14,30 h
parnim datumima od 13,00 do 20,30 h
radna subota

ANTONELA BELJAN, dr.med.dent.
dentalni asistent: Zdenka Greganić
Đakovo, Petra Preradovića 2
tel. 031/815 109
e-mail:dentalna.medicina7@dzdjakovo.hr

radno vrijeme: neparnim datumima od 7,00 do 14,30 h
parnim datumima od 13,00 do 20,30 h
radna subota: 2. u mjesecu

 

STRIZIVOJNA

KRUNOSLAV MILINOVIĆ, dr.med.dent.
dentalni asistent: Ana Teskera
Strizivojna, Radićeva 210
tel. 031/831 079
e-mail: dentalna.medicina6@dzdjakovo.hr
radno vrijeme: utorak, četvrtak i petak 7,00 do 14,30 h
ponedjeljak i srijeda od 13,00 do 20,30 h
radna subota 2. i 4. u mjesecu